om

om
om1{{/term}}
I 〈bijvoeglijk naamwoord〉
[langer] roundaboutcircuitous
[voorbij] overup, finished
[van mening veranderd] 〈zie voorbeelden 3
[van richting veranderd] turned
voorbeelden:
1   een straatje/blokje om round the block
2   de dag wilde maar niet om it seemed the day would never end
     voor het jaar om is before the year is out
     uw tijd is om your time is up
3   het bestuur is om the Board has come round
4   de wind is om the wind has turned
II 〈bijwoord〉
[ergens omheen] (a)roundabout, on 〈kleding e.d.〉
[met betrekking tot doel] about
voorbeelden:
1   doe je mantel om put your coat on
     toen zij de hoek om kwamen when they came (a)round the corner
     〈figuurlijk〉 dat gaat buiten hem om 〈weet hij niets van〉 he's been kept out of this; 〈heeft hij niets mee te maken〉 he's not involved in that; 〈raakt hem niet〉 it doesn't concern him
     iets doen buiten iemand om go around/bypass someone
     om en om every other one
2   het er om doen do it on purpose
     waar gaat het om? what's it about?; 〈onenigheid ook〉 what's the matter?
¶   'm om hebben be tight
————————
om2{{/term}}
〈voorzetsel〉
[rondom] (a)round, about
[vlak bij] (a)round
[omstreeks] around, about
[juist op het tijdstip van] at
[telkens na] every
[(in ruil) voor] for
[met betrekking tot reden] for (reasons of)on account of, because of
[met betrekking tot doel] toin order to, so as to
voorbeelden:
1   〈scheepvaart〉 om de noord/zuid varen sail northwards/southwards
     om de tafel zitten sit (a)round the table
2   om de hoek (just) round the corner
     zij had haar kinderen om zich (heen) she had her children around her
3   om een uur of negen around nine (o'clock)
     om en (na)bij drie jaar approximately/roughly three years
4   ik zie je vanavond om acht uur I'll see you tonight at eight (o'clock)
5   om beurten in turn
     om de andere dag every other day, on alternate days
     om de twee uur every two hours
6   werken om den brode work for one's living
7   om deze reden for this reason
8   om het hardst trying to outdo each other
     niet om te eten not fit to eat, inedible
     om kort te gaan to cut a long story short

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”